این شرکت در بهار سال 1402 توسط جمعی از نخبگان علمی و تجاری کشور به عنوان یک شرکت مسئولیت محدود با شماره ثبت 615028 و شناسه ملی 14012378451 به ثبت رسیده است. با توجه به شرایط حال حاضر ایران از لحاظ اقتصادی و بازرگانی موسسین شرکت در صدد آن برآمدند تا پایگاهی جهت ارائه خدمت به تجار و بازرگانان عزیز در حوزه مالی، بازرگانی و تجاری، حقوقی، آموزشی، سرمایه گذاری و... نمایند. کارشناسان خبره این شرکت به مخاطبین خود کمک می کنند تا بتوانند همچون ققنوس شرکت خود را از نوع احیاء نمایند و با افزایش بهره‌وری سرمایه مالی و انسانی خویش بتوانند از نو مسیر پیشرفت خود را با سرعت طی نموده و به حداکثر بازدهی برسند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از خدمات این مجموعه می‌توانید به صفحه مربوطه مراجعه نمایید تا نسبت به نوع خدمت آگاهی پیدا کنید.