در این جلسه که به دعوت جناب آقای دکتر احمد ولی پور و دکتر ایرج رضی برگزار شد. جناب آقای دکتر پیام رضایی نسب مدیرعامل شرکت به همراه جناب آقای دکتر شاهین غازی بیات رییس هیئت مدیره شرکت ققنوس در جمع فوق حضور پیدا کردند.
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر رضی ضمن خیر مقدم و تشریح پروژه بانک بوک و خدماتی که در این مجموعه مقرر است داده شود، تیم خود را نیز معرفی نمودند. سپس سرکار خانم دکتر خلج به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره و رییس دپارتمان علمی بانک بوک لیست خدمات حقوقی و مالی و آموزشی که مقرر است در این شرکت ارائه شوند را برای حاضرین توضیح داده و به سوالات پاسخ دادند.
سرکار خانم دکتر نسرین خادمی رییس محترم کارگروه بازرگانی کانون زنان بازرگان ایران به عنوان یکی از مهمانان در این جمع حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
هر یک از آقایان دکتر رضایی نسب و دکتر غازی بیات نیز نظرات و پیشنهاداتی مبنی بر همکاری شرکت ققنوس با برند بانک بوک مطرح نمودند که مقرر شد طی یک جلسه‌ای، مسیر فوق تبیین گردد.